NAPI ÚTRAVALÓ

Kedves Testvérek!

A továbbiakban a mindennapi megjelenéseink az alábbi linken érhetőek el:

Pécsi Evangélikus Egyházközség

2020. március 18.

Imádság nehéz idők kezdetén

Uram, veszélyben vagyunk, és nem tudjuk, mit tegyünk! Kísértésbe estünk, hogy azt gondoljuk, te sújtasz minket általunk soha nem látott veszélyekkel. Pedig te olyan időket adtál nekünk, amilyeneket nem láttak elődeink. Hosszú időn át tartó békét adtál, mi pedig azt hittünk, nyugodtan pihenhetünk, hogy nekünk már ehhez nincs mit hozzátennünk. Jólétet adtál, és mi mégis nehézségeket láttunk benne.

Uram, légy velünk, és adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy szembe nézzünk a veszélyekkel! Adj nekünk hitet, hogy te adtad mindenünket! Adj nekünk erőt, hogy cselekedjünk, amikor cselekednünk kell! Add, hogy a félelmeink ne gátoljanak meg abban, hogy a te utadon járjunk!

Uram, add, hogy ne rejtsük el arcodat a félelmeinkben! Add, hogy lássunk téged a jólétben és veszélyben egyaránt!

Tégy minket erőssé, bátorrá! Tégy minket hálássá mindazért, amiket kaptunk tőled! Add, hogy képesek legyünk erre megtanítani gyermekeinket is! Add nekünk a te önfeláldozó bátorságod, hogy ne magunkat féltsük, amikor döntünk, hanem mindig mások javát keressük!

Légy velünk, Urunk, amikor feleszmélve a boldog időkből, nehézségeket pillantunk meg! Adj erőt mindahhoz, amit át kell ma élnünk!

Légy velünk, Istenünk! Ne rejtsd el előlünk magadat!

Ámen

2020. március 16.

Kedves testvérek, ma egy rövid kis írást szeretnék megosztani!

Böjt 3. vasárnapja a szemek vasárnapja. A kezdő zsoltár így hangzott tegnap: „Szemeim az Úrra néznek szüntelen”. Micsoda aktualitása van most ennek a mondatnak! Vannak az ember életében aktív időszakok, amikor alkotni kell, amikor jönni-menni kell. Amikor találkozni kell, beszélgetni, ölelni, közel lenni, sürögni-forogni kell. De mintha a régiek is tudták volna, hogy vannak helyzetek, amikor meg kell állni, fel kell váltania az aktivitást a passzivitásnak. Csak nézni kell, csak szemlélődni, figyelni, csodálni és csodálkozni kell. Akkor van ez, amikor nem vagyok már hatással a dolgok menetére, rá kell bíznom magam másokra, másra, az Istenre. Van, amit helyettem, de értem tesznek meg mások, én csak nézem. Te csak maradj otthon és figyelj!

De van más megközelítése is ennek az igének. Vezető és vezetett viszonyáról szól. Gubanccal, a fél éves mudi kutyánkkal különös élmény sétálni az erdőben. Mint minden kiskutya, nagyon szeret futkározni,

de akárhányszor előrefut 40-50 métert, megáll és visszanéz. Mindig látótávolságon belül marad. Előrefut, visszanéz, oldalra fut, visszanéz. Futkározik, elkalandozik, előre, hátra, oldalra, de mindig látótávolságon belül. Néha lenne más, jobb ötlete, hogy merre menjünk, de mivel mi az úton maradunk, marad ő is ott. Nekem, neked szól ez az ige, ember, maradj látótávolságon belül!

Nem mindegy mit nézel! Ma, mikor sokszorosára fog nőni az internet használók tábora, a gép előtt fogunk ülni, kattintgatunk ezerrel, gondoljunk erre is egy kicsit! Nem mindegy, hogy mit nézel, kit hallgatsz, kire hallgatsz, kit osztasz meg!

Szemeim az Úrra néznek szüntelen, mert ő olyat tett, olyat tesz, ami minta lehet számomra, minden szava megbízható.

Ócsai Zoltán

Hajduch-Szmola Patrik
Ócsai Zoltán
2020. 03. 15.  Istentisztelet böjt harmadik vasárnapján
Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Ócsai Zoltán
Jel 5, 11-14.

11És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!

13És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

14A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.

AKTUALITÁSOK

ISTENTISZTELETI REND

Istentiszteleti rend a pécsi gyülekezetben

   Főistentisztelet

minden vasárnap 9:00-kor és 18:00-kor 

 

   Családi istentisztelet

minden hónap első vasárnapján 10:30-kor.

   Úrvacsoraosztás rendje a pécsi gyülekezetben

– Hónap első vasárnapján integrált úrvacsora (az istentisztelet keretében)
– Hónap többi vasárnapján a 9 órai istentiszteletet követően
– Hónap 2. vasárnapján az esti istentisztelet keretében

Vasárnaponként (kivéve a családi istentiszteletek vasárnapjait) a 9 órás istentisztelettel párhuzamosan gyermek bibliaóra munkatársak vezetésével a tanteremben.

Komló:

Minden vasárnap 11:00 órakor

Kozármisleny:

A hónap 3. vasárnapján 11:30-kor

Pécsvárad:

A hónap utolsó szerdáján 16:00 órakor

Pogány:

Minden vasárnap 9:00 órakor

Pogány-Baldauf Otthon:

Minden vasárnap 10:00 órakor

Pécs-Vasas:

A hónap 2. és 4. vasárnapján 11:00 órakor

ALKALMAINK

KLASSZIKUS GYÜLEKEZETI ALKALMAK:

Gyülekezetünkben heti négyszer tartunk bibliaórát. Hétfőn este az asszonyokat, szerdán fél 10-kor és csütörtökön 17 órakor mindenkit, pénteken 16 órakor pedig a férfiakat várjuk. Ezen kívül Komlón csütörtökön fél 3-kor tartunk bibliaórát. Ezeken az alkalmakon a Szentírást tanulmányozzuk, és megosztjuk egymással az igeszakaszokkal kapcsolatos gondolatainkat.

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ALKALMAK:

2017-es évi Pécsi Evangélikus Szabadegyetem folytatásaként minden hónap 1. keddjén teológiai előadást tartanak gyülekezetünk lelkészei.

Minden hónap 2. keddjén Női kört tartunk, melyre a még dolgozó nőket várjuk.

Minden hónap 3. keddjén ÖFI alkalmat tartunk azoknak, akiknek kellemes élmény volt az ifis időszak, és újra szeretnének beszélgetős alkalomra járni. Olyan témákat veszünk elő, amelyek foglalkoztatják a jelenlévőket.

Gyülekezetünk kórusa már 40 éve várja az énekelni vágyókat. A kórus istentiszteleti szolgálatain kívül más helyszíneken is fellép, alkalmanként zenekarral kiegészülve.

FIATALOKNAK, FIATAL FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ALKALMAK:

Minden évben tartunk konfirmációi oktatást a 13 éves korosztálynak. Egy tanéven keresztül készülünk a tavaszi konfirmációra.

Az egyetemista korosztály, illetve fiatal felnőttek számára egyetemi ifit tartunk, amelyen egy-egy témát dolgozunk fel, beszélünk meg.

A könnyűzenét kedvelő, énekelni szerető fiatalokat gyülekezetünkben a Pécsi Gospel várja, akik hétfőn esténként tartják próbáikat.