Kati
Manhardtné Szlovák Katalin – beosztott lelkész
oz_2

Ócsai Zoltán – lelkész