PERSZE

 

A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium 2018. szeptemberében kezdete meg működését 21 hallgatóval. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. Működéséhez Magyarország Kormányától költségvetési támogatást kap. 

 

Tagja között a Pécsi Tudomány Egyetemen tanuló főként roma/cigány hallgatók vannak, akik egyetemi előre haladásukhoz sokrétű támogatást kapnak. Sikeres felvételi esetén, biztos kollégiumi elhelyezést, havi ösztöndíjat, munkájukat segítő egyetemi tutorokat, eredményes előrehaladást biztosító speciális szakmai programokat, nyelvi képzést, kortárs mentorokat, támogató közösséget biztosítunk számukra. Szakkollégiumunk azonban nem csak roma/cigány fiatalokat vár tagjai közé. Eséllyel pályázhat hozzánk minden, Pécsett és a dél-dunántúli régióban tanuló egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, hátrányos helyzetű diák, aki érdeklődik a cigányságot érintő társadalmi kérdések iránt, s nem áll messze tőle a keresztény értékrend sem. A szakkollégiumi nevelés ökumenikus szemléletű. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épül.

 

A szakkollégium együtt lakó közösség. A hallgatók elhelyezése a Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégiumban történik. A szakmai programok jelentős része PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken zajlik. A szakmai team tagjai között egyetemi oktató, pedagógus, szociális munkás, evangélikus lelkész és pszichológus is található. 

 

A szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok nevelése, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedésért, a cigány-magyar együttélésért. Ennek érdekében intézményünk hallgatói,t saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. Közösségünk olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszik, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl, a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul, valamint a magyar társadalom számára a cigányság integrációjának keresztény szellemiségű alternatíváját kínálja fel. 

 

Intézményünk elkötelezett a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás építése mellett. Egyik legfontosabb preferált értékünk a szolidaritás. A Szakkollégium egész tevékenységrendszerével azt igyekszik képviselni, hogy a hallgatók felelősséggel tartoznak egymásért, a mentorok és tutorok a patronált diákokért; a kollégisták, azért a szegény közösségért, amelyből maguk is érkeztek. 

 

Legalább ilyen fontos érték számunkra a szabadság, az emberi méltóság védelme, az egyén önmegvalósításhoz való joga, érdekeinek a demokratikus érdekérvényesítés fórumain keresztül való érvényesítése. Továbbá az otthonról hozott kulturális értékek megbecsülése, a más társadalmi közösségek (vallási, etnikai, osztálybéli stb.) értékeivel való megismerkedés, elfogadás.